Stopniowanie przymiotników polski dobry

Pobierz

Stopniowanie przymiotników służy do wyrażenia różnego stopnia natężenia cechy - stopień równy jest określeniem neutralnym, wyższy wskazuje .KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V ( INTEGRACYJNEJ ) TEMAT: Wyrazimy to mocniej.. poleca 50% 115 głosów.. W jednej z ostatnich porad językowych pisaliśmy o pisowni nietrudno i niełatwo, czyli de facto o pisowni partykuły nie z przysłówkami w stopniu równym.. • stopniowanie względne (odbywa się w dwóch kierunkach): oto w jaki sposób możemy utworzyć formy różnych stopni wybranych przymiotników: stopniowanie proste.. - nieregularne - gdy temat fleksyjny przymiotnika ulega zmianie; tylko cztery przymiotniki podlegają stopniowaniu nieregularnemu: dobry, zły, mały i duży.. ): dobrych: Wołacz (hej!. Stopniowanie tych przymiotników wygląda następująco: dobry - lepszy - najlepszy, zły - gorszy - najgorszy, mały - mniejszy - najmniejszy, duży - większy - największy.Przykład - pierwszy z brzegu - to ten ze wstępu, gdzie stopniowanie dobry zostaje zastosowane zarówno nieregularnie (prawidłowo) i stopień najwyższy przybiera formę "najlepszy", ale niestety też regularnie (źle) - poprzez dodanie przysłówka - "najbardziej".. pospolity - mniej pospolity - najmniej pospolity.. Pozdrawiam.. Mama Roberta jest (niska) .. od taty.. drewniany, słony, czerwony, hiszpański, plastikowy, dobry, szklany, brzydki, piękny, pracowity, krótki, zły, smaczny, trudny, mądry, niesamowity, chory, śliski.Dzień dobry, faktycznie ostatnio coraz częściej słyszymy sposób opisowy, ale czy jest to ogólna tendencja nie wiem..

Stopniowanie przymiotników w dół.

Zadaniem uczniów jest wyszukanie prawidłowości, zgodnie z którymi tworzymy stopień wyższy i najwyższy na podstawie wybranych przymiotników.. ): dobrych: dobre: Narzędnik (z kim?. Tomek jest ( młody) ………………….od siostry o 2 lata.stopniowania przymiotników w języku polskim, proponujemy zabawę w językowych detektywów.. Takie stopniowanie zwane jest stopniowaniem przymiotników w dół.Stopniowaniu nieregularnemu podlega tylko kilka przymiotników: duży — większy — największy (ściślej mówiąc, w tym przypadku przymiotnik duży otrzymał stopień wyższy i najwyższy przymiotnika wielki), mały — mniejszy — najmniejszy, dobry — lepszy — najlepszy, zły — gorszy — najgorszy.dobry - zły - 3.Uzupełnij luki w zdaniach przymiotnikami podanymi w nawiasach.. Zapamiętaj!. Słowa drewniany nie postopniujesz no bo nie może być coś bardziej drewniane więc to jest forma stała!. Stopień wyższy tworzymy za pomocą dla poszczególnych rodzajów odpowiednich sufiksów - szy (rodzaj męski) / - sza (rodzaj żeński) / - sze (rodzaj nijaki), które dołączamy do przymiotnika w stopniu równym.. czemu?. Przysłówki utworzone od przymiotników zakończonych na - i /- y przyjmują końcówkę - o: szybki → szybko, jasny → jasno, trudny → trudno, tani → tanio, mały → mało, deszczowy → deszczowo.. stopniowanie przysłówka : Uwagi metodyczne Szacowany MINIMALNY czas na realizację treści atomu (w minutach) 45: ..

Stopniowanie przymiotników.

Zły ------------ gorszy --------------- najgorszy.. Uczniowie stawiają hipotezy, które w dalszej części lekcji będą mogli zweryfikować.dobre: Dopełniacz (kogo?. • formy stopnia najwyższego tworzymy, dodając do zmienionego już tematu stopnia .Posegreguj podane przymiotniki w zależności od sposobu stopniowania: czysty, kamienny, duży, ładny, chory, piaszczysty, słony, cichy, mały, zły, dobry, niesamowity, domowy.. ): dobrzy: dobreStopniowanie przymiotników - regularne i nieregularne Stopień wyższy i najwyższy przymiotników używamy wtedy, kiedy porównujemy rzeczy, ludzi lub sytuacje.. Oczywiście!dobry — lepszy — najlepszy zły — gorszy — najgorszy Stopniowanie przymiotników w dół Przymiotniki można również stopniować w dół, a dzieje się to dzięki dodaniu przysłówków mniej lub najmniej.. Podobnie jak przymiotniki (z wyjątkiem stopniowania i tworzenia przysłówków) odmieniają się również imiesłowy przymiotnikowe (czynne i bierne), liczebniki porządkowe i zaimki przymiotne ( który, jaki, taki itp.).odpowiedział (a) 21.03.2013 o 18:28.. Przysłówki utworzone od przymiotników zakończonych na - ry lub - ny przyjmują końcówkę - e: mądry → mądrze, dobry → dobrze, .Wyróżnia się trzy typy stopniowania: regularne, nieregularne i opisowe..

stopniowanie opisowe.

Podczas gdy mój interlokutor upierał się przy stosowaniu form opisowych w stosunku do krótkich przymiotników - a więc: bardziej tani, bardziej smaczny, ja opowiadałem się za formami syntetycznymi - tańszy, smaczniejszy.. Czy stopniowanie przysłówków i przymiotników coś zmienia w kwestii pisowni?. Stopniujemy w dół również w chwili dokonywania wyborów, np.: Ten kolor jest pospolity, ale tamten jest mniej pospolity.Dobry ----------lepszy --------------- najlepszy.. kolorowy - mniej kolorowy - najmniej kolorowy.. nieregularne.Aneks:Język polski - przymiotniki.. CELE OPERACYJNE: po zajęciach uczeń: - wie, na jakie pytanie odpowiada przymiotnik, - rozpoznaje przymiotniki, - zna rodzaje stopniowania przymiotnika, - stopniuje przymiotniki, - wie, które przymiotniki się nie stopniują, - wie, co to jest stopniowanie przymiotnika i w .Należy jednak pamiętać, iż nie wolno stopniować opisowo tych przymiotników i przysłówków, które podlegają stopniowaniu nieregularnemu, są one nieliczne, za to najczęściej używane: źle (niepoprawnie: bardziej źle, najbardziej źle, poprawnie: gorzej, najgorzej), dobry (niepoprawnie: bardziej dobry, najbardziej dobry, poprawnie: lepszy, najlepszy), itp.Dzieje się tak, dlatego że przymiotniki stopniujemy na dwa sposoby.. Nieregularne stopniowanie przymiotników oraz przysłówków odprzymiotnikowych tworzy się następująco: • formy stopnia wyższego tworzymy zmieniając zupełnie temat: zły -> gorszy, duży -> większy, dobrze -> lepiej, mało -> mniej..

): dobrymi: Miejscownik (o kim?

drewniany, miły, czerwony, żelazny, plastikowy, dobry, szklany, brzydki, piękny, pracowity, krótki, zły, smaczny, trudny, mądry.Stopniowanie przymiotników - Koło fortuny.. Na pewno warto pamiętać, które przymiotniki stopniujemy tylko opisowo: - przymiotniki dotyczące wyglądu (łysy, siwy, rudy) - smaku (gorzki, słony, słodki) - kształtu (kwadratowy, podłużny) - wrażeń dotykowych .Stopniowanie względne.. o czym?. Słownik poprawnej polszczyzny mówi jedynie, że formy opisowe "nie zasługują na aprobatę".Stopniowanie » Stopniowanie nieregularne.. z czym?. "Nie najgorszy" i "nie najlepszy", czyli przymiotniki i przysłówki w stopniu najwyższym.. Treść.. Jeśli omawiana część mowy kończy się na t, d, tz, z, s, ss, ß bądź sch mamy końcówkę -esten.. W języku polskim możemy również powiedzieć, że coś jest mniej ładne niż coś innego.. Istnieją przymiotniki nieregularne w tym gut - dobry, viel - dużo, czy nah - blisko.. Chory-stopień równy, bardziej chory-stopien wyższy i Najbardziej chory-stopien najwyższy.. Wik.. ;))Przymiotniki zakończone na -ig -ere -st Stopień wyższy jest taki, jak w odmianie regularnej, ale w stopniu najwyższym dodasz tylko st. hurtig - hurtig ere - hurtig st szybki - szybszy - najszybszy lystig - lystig ere - lystig st wesoły - weselszy - najweselszy troverdig - troverdig ere - troverdig stPrzymiotnik złożony z jednej sylaby z samogłoską o, a, u otrzymuje przegłos - umlaut.. Pierwszym z nich jest dodanie przyrostka w stopniu wyższym oraz przyrostka i przedrostka (naj-) w stopniu najwyższym, np. najjaśniejszy.Stopniowanie przymiotników - Koło fortuny.. Użyj odpowiedniej formy i odpowiedniego stopnia.. czego?. ): dobrych: Celownik (komu?. Podobnie, bardzo często, w sposób błędny stosowane jest stopniowanie przymiotnika zły.Spójrzmy na przykłady takiego stopniowania przymiotników: ładny - mniej ładny - najmniej ładny.. Mam nadzieje,że pomogłam.. 1.STOPNIOWANIE REGULARNE Stopień wyższy przymiotników tworzy się za pomocą końcówki - szy: * -y → -szy (nowy → nowszy, młody → młodszy) (często towarzyszą temu oboczności w tematach): o -ąc-y → -ęt-szy (gorący → gorętszy) o -ad-y → -ed-szy (blady → bledszy) o -ł-y → -l-szy (trwały → trwalszy, miły → milszy) z wyjątkami: + -iał-y → -iel-szy (biały → bielszy, śmiały .Utwórz przysłówki od podanych przymiotników..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt