Cechy literatury barokowej w

Pobierz

Nastąpił przełom w nastawieniu człowieka do świata.. Sztuka baroku - zadziwić widza.. barroco - perła o nieregularnym kształcie, z wł. - dziwność, nietypowość) - główny kierunek w kulturze europejskiej, którego trwanie datuje się od końca XVI wieku do XVIII wieku.Nieoficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy .W centrum zainteresowania twórców romantycznych znalazł się człowiek oraz jego uczucia i emocje.. Twórcy barokowi przedstawiali bogactwo formy, ozdobność, dziwność.TEMAT: Cechy poezji barokowej Poetycki barok kształtował się w opozycji do osiągnięć literatury renesansowej z jej zasadami umiaru, stosowności i klasycznej harmonii, co wynikało z przemian społecznych i niepokojów ludzkiej egzystencji w czasach kontrreformacji.. Barok w rozumieniu dzisiejszym oznaczał styl trwający od II połowy XVI wieku do 1760 roku, łącznie ze stylem rokokowym, który jest ostatnią fazą baroku.Barok (prawdopodobnie z port.. Pisali dworzanie, właściciele ziemscy, żołnierze.. Sam Bóg był Kimś, kto był przy człowieku non stop, w każdej chwili .Mimo że przejście od literatury renesansowej do barokowej nie było tak klarowne jak w innych sztukach, można zauważyć pewne nowe tendencje i zasady pisarstwa.. Główne cechy sztuki baroku to: odejście od renesansowej estetyki (choć wciąż sięgano po tematykę mitologiczną i biblijną), ekspresja, przesada, teatralność, iluzjonizm, kontrast..

Cechy literatury barokowej.

Porządek, jasność i harmonia, typowe dla epoki poprzedniej, powoli ustępowały miejsca literaturze bardziej chaotycznej, niespokojnej, nieuporządkowanej, dziwniejszej .klasycyzm - pod koniec baroku w literaturze pojawił się zwrot ku ideom antycznym i kanonom sztuki starożytnej, co najlepiej widać u takich twórców dramatów jak Pierre Corneille (Cyd), Jean Racine (Fedra), Molier (Świętoszek).. W tłumaczeniu z języka włoskiego termin ten oznacza "dziwaczny", "dziwny".. Cechy literatury baroku: egzystencjonalna, refleksyjna, wyrafinowana, konceptualna, pełna przeciwieństw.. W czasach baroku nastąpił także rozkwit opery i teatru.. Dbano także o efekty świetlne i ekspresje gestów.. W miejscu ciemnym średniowiecznego świata zdał sobie sprawę, wartość ludzkiej osobowości.Literatura (12909) Obyczaje (3796) Plastyka (19124) Poezja (12578) .. W renesansie człowiek postrzegał świat jako uporządkowane dzieło boskie, w którym miał on realizować swoje pragnienia, ambicje.. Cechy literatury barokowej.. Jego zimna intelektualna poezja przetwarzało staro i nowożytne wątki literackie.. Barok dzieli się na: · Wczesny Barok (lata ok. ) · Barok D ojrzały (lata ok. ) · Schyłek Baroku (lata ok. ) 2. barokowe estetyka .. Wśród bohaterów na pierwszy plan wysuwają się wzorce osobowe dworzanina i sarmaty.W literaturze baroku możemy wyróżnić dwa główne nurty: Literaturę świecką do której należały następujące kierunki: Konceptyzm - był to główny kierunek literatury barokowej, miał wpływ na wszystkie pozostałe kierunki literatury barokowej, cechował się kunsztowną ornamentyką, dziwnymi metaforami, paradoksami, "puentami .Literatura baroku: Barok był reakcją na renesansowe ideały estetyczne, które z czasem spowszechniały i nie pasowały już do nowych niespokojnych czasów..

Jakie są cechy literatury barokowej?1.

Ważna była pobożność, religijność oraz uczucia i odczuwanie piękna.. Jego świat był odizolowany od rzeczywistości świata kultury.. Barok obejmował głównie wiek XVII.. Epoka baroku w literaturze polskiej przypada mniej więcej na wiek XVII i pierwszą połowę XVIII-tego stulecia.. n) Dla upamiętnienia bitwy pod Zieleńcami król Polski ustanowił Order Orła Białego.. Literatura barokowa jest bardzo ciekawa:Literatura baroku.. Człowiek - "trzcina myśląca" - odzwierciedlenie niepokojów egzystencjalnych epoki baroku w literaturze.. Literatura • we Włoszech - liryka i kunsztowne erotyki • w Hiszpanii - liryka refleksyjna i mityczna Cechy literatury: • przerost formy nad treścią • dążenie do bogacenia i niezwykłości formy • nadmierna dekoracyjność, przeładowanie ornamentyką, kontrastem, mowa potoczna • nadmiar środków .W Baroku trudno jest mówić o jednym typie autora, nie było obowiązującego wzorca.. Literatura baroku rozwijała się w ramach nurtów: poezja metafizyczna, poezja dworska (manieryzm, marinizm, konceptyzm), literatura szlachecko-ziemiańska (pamiętnikarstwo, sylwy).. Barok - założenia filozoficzne.. Bardzo ceniono osobowość oraz oryginalność..

Literatura romantyzmu staje również w kontrze do literatury oświecenia.

Nazwa wywodziW literaturze barokowej rozwinęły się epistolografia (sztuka pisania listów - warto przywołać listy króla Sobieskiego do Marysieńki) oraz pamiętnikarstwo (należy zapamiętać Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska, opowiadające o udziale autora w licznych wyprawach, wojnach - jest to autoportret zawadiackiego Sarmaty).Barok - ramy czasowe epoki.. Ramy czasowe: W Europie od drugiej połowy XVI wieku do końca następnego stulecia.. Sztuka baroku miała wprawić widza w zdumienie, przykuć jego uwagę, skłonić do refleksji nad różnym pojmowaniem piękna i .BAROK jest to epoka która rozpoczęła się pod koniec XVI wieku i trwała do lat 30- tych wieku XVIII.. Barok jest okresem, kiedy człowiek w rozpustny .Konieczne jest, aby powiedzieć kilka słów o tym, jakie są cechy stylistyczne literatury barokowej, którzy są jej głównymi przedstawicielami.. Cechy literatury barokowej w Polsce * dlugowiecznosc * dwunurtowosc (nurt dworski i sarmacki) * brak programu, uksztaltowanych zasad i poetyk * rekopismienniczy charakter pismiennictwa (utwory powstawaly jako rekopisy i nie ukazywaly sie w druku bo przestaly funkcjonowac drukarnie i zaniklo zapotrzebowanie na .Cechy literatury barokowej: - BOGACTWO - kunszt słowa, przesada (hiperboliczność), dekoracyjność (decorum), przepych, obrazowość - EKSPERSJA - szok estetyczny i efekt zaskoczenia, turpizm- brzydota i okrucieństwo, jako środek wyrazu - SZTUCZNOŚĆ - natura wymaga upiększenia, oryginalność i dziwaczność - METAFIZYCZNOŚĆ - niepokój duchowy, człowiek nicością, motyw .Barok to ruch artystyczny, który rozwinął się na początku XVII wieku..

Rozwój dramatu: komedia klasycyzująca i dramat szekspirowski.Cechy literatury barokowej.

Barok charakteryzował się przepychem, bogactwem barw i odcieni, bogatym zdobnictwem.. Nazwa barok wywodzi się z portugalskiego języka barocca-perła o nieregularnym kształcie>, jest to także termin zapożyczony z historii sztuki.. 1.Wizja świata i człowieka w literaturze tego okresu: Nadrzędnym hasłem, które przedstawiało wizję świata była marność .Barok - nazwa pochodzi od portugalskiego słowa barocco oznaczającego nieregularnie rozwinięta perłę, albo inaczej perłę o nieregularnych kształtach; w języku francuskim baroqe w XVI wieku oznaczało bogactwo ozdób.. Ten kierunek wpłynął na różne rodzaje sztuki, a przede wszystkim na architekturę.. Artyści powrócili do średniowiecznej tematyki iW baroku chciano podkreślić i wyeksponować kontrast, trójwymiarowość.. W okresie renesansu w literaturze zaczął wykazywać humanizm pomysł.. Zainteresowania literackie ujawniali zazwyczaj ludzie wykształceni, nie dbający o swoją popularność.. Są to jednak tylko umowne ramy czasowe, bowiem ślady baroku są widoczne już w twórczości niektórych pisarzy XVI .Barok to również różnorodność w zakresie obsady wykonawczej, w sposobie koordynacji poszczególnych głosów, technik kompozytorskich.. o) W 1794 r. doszło do II rozbioru Rzeczpospolitej.. Cechy charakterystyczne poezji Jana Andrzeja Morsztyna : Jan Andrzej Morsztyn swoją poezję wzoruje na poezji włoskiej.Literatura polska w okresie baroku - epoka w historii literatury polskiej obejmująca okres od lat osiemdziesiątych XVI wieku do lat trzydziestych XVIII wieku.. m) Bitwę pod Dubienką wygrały wojska rosyjskie.. W Polsce epoka ta trwała od lat osiemdziesiątych XVI w. po początek wieku XVIII.. Tłem epoki są liczne wojny (m.in. wojna trzydziestoletnia) oraz .ł) W 1792 r. zawiązano konfederację w Targowicy, a ogłoszono ją w Petersburgu.. Barok - wpływ na kolejne epoki.. Słowo "barok" ma swoje korzenie najprawdopodobniej w języku hiszpańskim lub portugalskim, gdzie" barocco" znaczy perła o nieregularnym kształcie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt