Mechanizm dziedziczenia cech u człowieka

Pobierz

Jednogenowo dziedziczone są niektóre choroby genetyczne.Dziedziczenie to zjawisko zachodzące przy rozmnażaniu.. Część cech jest przekazywana przez geny współdziałające i każdy z tych genów wpływa na efekt końcowy.. Cechy gatunku dzielą się na cechy dziedziczne - przekazywane potomstwu przez rodziców (np. kolor skóry, kolor oczu czy włosów, kształt nosa czy uszu) i cechy niedziedziczne - cechy, które powstały pod wpływem działania na organizm różnych czynników zewnętrznych (np. blizny, opalenizna).Dziedziczenie - sposób przekazywania genów potomstwu.. Potomek przejmuje część genomu od ojca i część genomu od matki, w skutek czego powstaje zupełnie nowy organizm, mający cechy nowej jakości, ale też część niezmienionych lub prawie niezmienionych cech po przodkach (nie tylko po rodzicach!. Wymieniam przykłady cech recesywnych i dominujących człowieka.. O płci człowieka decyduje para chromosomów płci X i Y. .. Omów mechanizm dziedziczenia .Temat: Mechanizm dziedziczenia cech u człowieka Hasło programowe: Genetyka Zakres treści: Dziedziczenie grup krwi.. Większość cech człowieka zależy od zespołów genów (dziedziczenie wielogenowe).. - dziedziczenie grupy krwi : Grupy krwi (układu AB0) determinowane są genetycznie i dziedziczą się ściśle według praw Mendla.Test Mechanizmy dziedziczenia u człowieka, podrozdział podręcznika Puls Życia dla Klasa III..

"Mechanizm dziedziczenia cech u człowieka" 2 MB.

Wyślij pocztą e-mail Wrzuć na .Do niedawna uważano, że kolor oczu dziedziczony jest w prosty sposób tak zwanym dziedziczeniem Mendlowskim.. Aleje Jerozolimskie 146D 02-305 Warszawa .. Niektóre cechy człowieka dziedziczone są jednogenowo, znacznie jednak więcej dziedziczonych jest wielogenowo.Puls życia 3 Mechanizm dziedziczenia cech u człowieka zad.1 A - I A I B I A i B - I B I A I B i AB - I A I B 0 - i i zad.2 IA IB 0ii IA IB i i IA i IA i IB i IB i AA BB Grupa A - 50%, grupa B - 50% zad.. Dzięki temu możemy przypuszczać z dość dużym prawdopodobieństwem o ogólnych cechach dziecka, jego stanie zdrowia.. Zaloguj się, by mieć dostęp do zasobów.. Cechy ujawniające się u potomstwa zależą od tego, jakie wersje genu dzieci otrzymają od rodziców.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.GENETYKA to nauka zajmująca się mechanizmem dziedziczenia oraz zmiennością organizmów.. Gen grupy krwi występuje w trzech odmianach: - allel dominujący, który koduje antygen A (IA) - allel dominujący, który koduje antygen B (IB) - allel recesywny, który nie koduje żadnego antygenu (i) Wyróżnia się genotypów, które warunkują powstanie .1.. ).Każda komórka (każdy organizm) ma cechy, które dziedziczy po komórce macierzystej (organizmie macierzystym)..

test > Mechanizmy dziedziczenia u człowieka.

Cechy te dziedziczą się w taki sam sposób jak płeć.. Jeśli organizm powstał w wyniku rozmnażania bezpłciowego, to dziedziczy te same cechy, jakie miał osobnik rodzicielski.. Jeśli dziedziczą po matce gen recesywny, warunkujący np. chorobę to mają większą szansę na zachorowanie.Większość cech człowieka warunkowanych jest przez zespół wielu genów występujących w postaci dwóch lub więcej alleli.. liczba pobrań: 4906 Nowa Era Sp.. Seria: Puls życia / Gimnazjum / Biologia.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Filmy.. liczba pobrań: 2442 Nowa Era Sp.. Należą do nich m.in. barwa oczu, barwa i struktura włosów, kształt uszu, prawo- i leworęczność, wzrost, masa ciała, inteligencja, stężenie cholesterolu we krwi.. Polub to zadanie.. Dziedziczenie następuje w momencie łączenia się rodzicielskich gamet i powstawania zygoty u organizmów rozmnażających się płciowo oraz w czasie podziału rodzicielskiej komórki lub fragmentu ciała (np. plechy), którego następstwem jest powstanie nowego osobnika u organizmów rozmnażających się bezpłciowo.Mechanizm dziedziczenia cech u człowieka • omawiam dziedziczenie grup krwi (układ ABO) • omawiam dziedziczenie czynnika Rh • określam, kiedy dochodzi do konfliktu serologicznego • wymieniam cechy zależne od wielu genów i środowiska..

"Mechanizm dziedziczenia cech u człowieka" - scenariusz 183 kB.

Ponieważ mężczyzna produkuje 50% plemników wyposażonych w chromosom X i 50% plemników wyposażonych w chromosom Y, prawdopodobieństwo urodzenia chłopca lub dziewczynki wynosi również 50% .Prawidłowe widzenie barw u człowieka jest uwarunkowane trzema typami czopków.. Każdy gen występuje w dwóch wersjach (allelach): dominującej i recesywnej.. Autor: Jacek Pawłowski Tagi: scenariusze lekcji.. Każdy z nich ma inny barwnik wzrokowy.. Mutacje jako czynnik zmienności genetycznejMechanizm dziedziczenia cech u człowieka wymienia cztery główne grupy krwi występujące u ludzi określa konsekwencje wystąpienia konfliktu serologicznego rozpoznaje grupy krwi na podstawie zapisu genotypów osób omawia sposób dziedziczenia grup krwi omawia sposób dziedziczenia czynnika Rh wymienia przykłady cech zależnych od wielu .Temat: Dziedziczenie cech u człowieka.. liczba pobrań: 1313 Nowa Era Sp.. Zastosuj oznaczenia alleli: A i a.W chromosomie X kodowanych jest wiele cech, te niedotyczące płci nazywają się cechami sprzężonymi z płcią.. Aleje Jerozolimskie 146D 02-305 Warszawa .Test Dziedziczenie cech, podrozdział podręcznika Puls Życia dla Klasa III.. Przewiduje wystąpienie cech u potomstwa na podstawie krzyżówki genetycznej.. .TEMAT LEKCJI Mechanizm dziedziczenia cech u człowiekaGeny te leżą w chromosomie X..

Genetyka człowieka .

W chromosomie Y zazwyczaj brak odpowiednich alleli.. Seria: Świat biologii / Gimnazjum / Biologia.. Dziedziczenie czynnika Rh, oraz cech zależnych od wielu genów Cele szczegółowe: Wiadomości-uczeń: • wymienia cztery główne grupy krwi występujące u człowieka"Mechanizm dziedziczenia cech u człowieka" - scenariusz 947 kB.. Jeśli zaś powstał w wyniku rozmnażania płciowego, to dziedziczy cechy obojga rodziców.Mechanizm dziedziczenia cech u człowieka.. Człowiek posiada jedną z czterech grup krwi: A, B, AB, 0.. Autor: Jacek Pawłowski Tagi: lekcje multimedialne.. Zaloguj się, by mieć dostęp do zasobów.. Na podstawie przedstawionych informacji dotyczących sposobu dziedziczenia sierści u kawii uzupełnij tabelę - wpisz genotypy rodziców w krzyżówkach wymienionych w tabeli (1-3).. Przykładem cech sprzężonych z płcią jest u człowieka daltonizm i hemofilia.. Nieliczne cechy człowieka dziedziczą się jednogenowo (są warunkowane przez jeden gen mogącyPodstawową jednostką dziedziczenia, decydującą o przekazywaniu cech potomstwu jest gen, czyli odcinek DNA, zawierający pewną liczbę nukleotydów, których sekwencja stanowi informację genetyczną warunkującą syntezę białek lub cząstek kwasu RNA, co w dalszej konsekwencji, w toku skomplikowanych ciągów reakcji prowadzi do wykształcenia się określonej cechy organizmu.Dziedziczenie cech polega na przekazywaniu potomstwu kwasu dezoksyrybonukleinowy czyli DNA w którym jest zawarta informacja jak zbudowane są białka GenCzłowiek podlega tym samym prawom dziedziczenia, co inne organizmy.. Zaloguj się, by mieć dostęp do zasobów.. Ten model dziedziczenia polega na tym, że dziecko od każdego z rodziców dziedziczy po jednym wariancie danej cechy - w tym przypadku jest to zakodowany kolor oczu (np. oczy brązowe lub niebieskie).Cechami sprzężonymi z płcią Cechami sprzężonymi z płcią nazywa się cechy warunkowane przez geny położone na chromosomie X (w przypadku płci determinowanej, jak u człowieka, przez system XY).. Autor: Jacek Pawłowski Tagi: scenariusze lekcji.. Seria: Puls życia / Gimnazjum / Biologia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt