Charakterystyka produktu leczniczego priorix

Pobierz

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Riastap, 1 g Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań / do infuzji 2.. 300 ml roztworu do infuzji zawiera 600 mg linezolidu.. 9-16 mikrogramów.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Linezolid Polpharma, 2 mg/ml, roztwór do infuzji 2.. Bendamustine Sandoz, 2,5 mg/ml, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu do infuzji zawiera 2 mg linezolidu (Linezolidum).. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. 2 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna ampułko-strzykawka 0,2 ml zawiera 20 mg Enoxaparinum natricum (enoksaparyna sodowa) 20 mg/0,2 ml.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. W razie wystąpienia działania niepożądanego należy zmniejszyć szybkość infuzji lub przerwać ją.. Po rekonstytucji jedna dawka (0,5 ml) zawiera:1.. W przypadku wstrząsu, należy wdrożyć standardowe przeciwwstrząsowe postępowanie lecznicze.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. Każdy gram maści zawiera 0,64 mg betametazonu dipropionianu (Betamethasoni dipropionas) (co odpowiada 0,5 mg betametazonu).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY ..

4.podaniu produktu leczniczego.

1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).adsorbowany na fosforanie glinu 0,5 miligrama Al.. Jedna fiolka zawiera 100 mg bendamustyny chlorowodorku.1.. Jedna dawka (0,25 ml) zawiera:1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml.. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO.. 3. skoniugowany z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym 5-10 mikrogramów.. Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.. W celu uzyskania informacji dotyczącej stosowania u dzieci w wieku od 9 do 12 miesięcy, patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.1.. 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. SKŁAD JAKOŚCIOWY IILOŚCIOWY Po rekonstytucji, jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus odry1, szczep Enders - Edmonston (żywy, atenuowany) nie mniej niż 1 ×103 CCID 50*Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu).. Priorix-Tetra - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. Potas Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (39 miligramów) potasu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za "wolny od potasu".. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO M-M-RVAXPRO proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (żywa)..

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Po rozpuszczeniu, 1 dawka (1 ml) zawiera: Ludzki rotawirus szczep RIX4414 (żywy atenuowany)* nie mniej niż 106,0 CCID 50 *Produkowany na linii komórek VeroUlotki szczepionek oraz charakterystyki produktu.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5 ml) szczepionki po rekonstytucji zawiera: Żywy atenuowany wirus odry1 (szczep Schwarz) nie mniej niż 103,0 CCID 50 31.. 1 dawka (0,5 ml) szczepionki po rekonstytucji zawiera:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1.. Szukacie tam informacji o szczepionce - przede wszystkim tego, jakie są przeciwwskazania do jej podania.. Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (cały wirus, inaktywowany) 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Jeśli czegoś nie ma to spróbuj poszukać na przykład w tych miejscach: 1.Wyszukiwarka mendykantów w Europejskiej Agencji Leków - LINK, strona jest po angielsku.. Sorbitol (E 420) Ten produkt leczniczy zawiera 14,5 miligrama sorbitolu na dawkę.Gdy przychodzicie z dzieckiem do przychodni na szczepienie, często prosicie o charakterystykę szczepionki (Charakterystyka Produktu Leczniczego - w skrócie CHPL).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Po rekonstytucji, 1 dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus odry1 .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRIORIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Rotarix, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Oto fragment Charakterystyki Produktu Leczniczego szczepionki M-M-RVAXPRO: I to samo dla szczepionki Priorix: I teraz jeszcze przypomnijmy, co mówi prawo, czyli Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:Zgodnie z powyższym poniżej udostępniamy Charakterystyki produktów leczniczych, objętych Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r., poz. 116).SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa.. Aby dowiedzieć się, jak Po rekonstytucji, 1 dawka (0,5 ml) zawiera:Priorixjest szczepionką stosowaną u dzieci po ukończeniu 9. miesiąca życia, młodzieży oraz osób dorosłych w celu zapobiegania odrze, śwince i różyczce.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clexane, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. 1 dawka (0,5 ml) szczepionki po rekonstytucji zawiera: 1 (szczep Schwarz) 3,0 3 CCID .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej, żywa .. SKŁAD JAKO ŚCIOWY I ILO ŚCIOWY 1 dawka (0,5 ml) zawiera: Toksoid błoniczy 1 nie mniej ni ż 30 j.m.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. 4.2 Dawkowanie i sposób podawaniaTen produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 miligramy) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za "wolny od sodu".. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), .. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania PRIORIX jest przeznaczony do czynnego uodparniania przeciwko odrze, śwince i różyczce dzieci po ukończeniu 9. miesiąca życia, młodzieży oraz osób dorosłych.1.. Jak działa Priorix.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Priorix-Tetra - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej, żywa 2.. Każda tabletka zawiera 15 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu) Każda tabletka zawiera 20 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu) Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Podczas badania kwalifikacyjnego pytacie lekarzaCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRIORIX, 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DTP - Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztu ścowa adsorbowana, zawiesina do wstrzykiwa ń.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Priorix-Tetra - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej, żywa 2.W Polsce dostępne są dwie szczepionki MMR: M-M-RVAXPRO oraz Priorix.. 3+ 2. skoniugowany z białkiemnośnikowymD (pochodzącym z bezotoczkowych szczepów.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Riastap jest dostarczany jako proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji zawierający 1 g fibrynogenu ludzkiego na fiolkę.PRIORIX jest przeznaczony do czynnego uodparniania przeciwko odrze, śwince i różyczce dzieci po ukończeniu 9 miesiąca życia, nastolatków oraz osób dorosłych.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRIORIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa 2.. Jedna fiolka zawiera 25 mg bendamustyny chlorowodorku.. Wymagane leczenie zależy od natury i ciężkości danego działania niepożądanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt