Turystyka kwalifikowana i jej rodzaje

Pobierz

Do jej uprawiania często potrzeba specjalistycznego sprzętu, a przede wszystkim odpowiednich umiejętności i chęci, by wykonywać zaplanowane zadania.Turystyka kwalifikowana stanowi jedną z najważniejszych i najbardziej dostępnych form aktywnego wypoczynku wymagających m.in. szczególnego przygotowania, umiejętności, doświadczenia, znajomości specjalistycznego sprzętu.. To najdoskonalsza forma świadomie i celowo uprawianej turystyki.. Określenie "turystyka kwalifikowana" pojawiło się w latach 1951-53, kiedy to w ramach działalności PTTK, obokTurystyka - zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia.. Jest często określana jako "3S" (z ang. sun - słońce, sea - morze i sand - piasek).Specyficzny rodzaj wypoczynku stanowi turystyka kwalifikowana, będąca jedną z aktywnych form spędzania wolnego czasu.. kwalifikacji osobowych, jakie posiąść musi turysta kwalifikowany; kwalifikowania osiągnięć turystycznych dla uzyskania coraz wyższych stopni odznak turystycznych; wyczynu turystycznego - jest porównywana do sportu kwalifikowanego, w którym wyczyn stanowi istotę działalności sportowców wyczynowych.Turystyka w liczbach i jej miejsce w całokształcie zagadnień ruchu turystycznego.. Turystyka pobytowa jest wtedy, gry turyści wyjeżdżają ze swojego miejsca zamieszkania do jednej .lifikacji)..

Turystyka i jej rodzaje .

Turystykę kwalifikowaną uprawiać można:Turystyka morska to trwałe zjawisko społeczno-ekonomiczne, które obejmuje: .. Jako turystykę kwalifikowana możemy uznać również na przykład .Warto pamiętać o tym, że turystyka kwalifikowana - bez względu na formę - wymaga dobrej kondycji fizycznej oraz umiejętności posługiwania się odpowiednim sprzętem.. Turystyka kwalifikowana - to wspólne określenie rodzajów turystyki takich jak: piesza nizinna, piesza górska, narciarska, turystyka rowerowa, motorowa, kajakowa i żeglarska, jeździecka, nadane aby wyróżnić tę grupę spośród tradycyjnych rodzajów turystyki.. Rodzaje turystyki możemy podzielić na podstawie różnych potrzeb.. Motyw osoby podróżującej Motyw to podstawowe kryterium podczas odbywania podróży.. Możemy wyróżnić kilka rodzajów podróży biorąc go pod uwagę:.. Wielowymiarowość i interdyscyplinarność tej dziedziny powoduje, że jest ona definiowana na wiele sposobów.Turystyka kwalifikowana.. Wymaga ona od turysty m.in.: odpowiedniej kondycji, określonych umiejętności, odpowiedniego przygotowania, bardzo często także specjalistycznego sprzętu.. Istotną zatem wydaje się próba wyjaśnienia wzajemnych zależności pomiędzy turystyką, rekreacją i sportem.Typy turystyki są różnorodne.. Turystyka piesza jest elastyczna, ponieważ może odbywać się zarówno na nizinach .Termin "turystyka kwalifikowana" wywodzi się od: ..

Turystyka kwalifikowana to najwyższa forma specjalizacji turystycznej.

Turystyka kwalifikowana to najwyższa forma specjalizacji turystycznej.. Inne spojrzenie na zjawisko turystyki morskiej ma A. Walicki, według którego zjawisko to obejmuje: krążownicze wycieczki morskie .swego rodzaju chaos terminologiczny, ma miejsce zamienne stosowanie pojęć takich jak: turystyka aktywna i kwalifikowana, turystyka przygodowa i ekstremalna oraz sporty ekstremalne.. Wędrówka najczęściej odbywa się za pomocą własnych mięśni, ale również środków lokomocji tj: rowery, żaglówka kolej.podróż w nieznane.. Model relacji między rekreacją, sportem i turystykąTurystyka kwalifikowana w Polsce ma wieloletnią i bogatą historię, której .. niu omówiono wybrane rodzaje aktywności z zakresu plenerowej turystyki aktywnej.. Turystyka kwalifikowana oznacza zatem naj-wyższą formę specjalizacji turystycznej w wybranej dziedzinie, co pozornie może upodabniać ją do tury-styki sportowej - oznacza m.in. kwalifikowanie osiąg-nięć turystycznych w celu uzyskania coraz wyższych Rys. 1.. Jej uprawianie wymaga odpowiedniego przygotowania, wiedzy i umiejętności..

Survival - to turystyka przetrwania, czyli zdobywanie umiejętności przeżycia.

Celem uprawiania sportu kwalifikowanego jest dążenie do osiągnięcia maksymalnych wyników we współzawodnictwie dla wykazania przewagi nad innymi w zakresie siły, szybkości, zręczności, techniki posługiwania się .Turystyka to ruchliwość ludzi, która jest dobrowolna i związana ze zmianą miejsca zamieszkania.. Szeroko pojmowana turystyka turystyka obejmuje wszelkie rodzaje podróżowania w przeróżnych celach, np. wypoczynkowych, krajoznawczych, rodzinnych, towarzyskich, sportowych, biznesowych, zakupowych, pielgrzymkowych, leczniczych i innych.. Podstawowe zagadnienia terminologiczne .. Jej głównym założeniem jest jednak podróż w nie-znane, eksploracja, poradzenie sobie na nieznanym terenie, sprawdzenie się, docie- .Czynnym wypoczynkiem jest też turystyka kwalifikowana, czyli dokładnie zaplanowana i zorganizowana forma turystyki wymagającej szczególnych kwalifikacji.. Tramping - forma taniego podróżowania, odbywanego indywidualnie lub w grupach, którego .Turystyka kwalifikowana a sport Celem turystyki kwalifikowanej jest wypoczynek, rekreacja, doskonalenie sprawności, wydolności i zdrowia oraz wszechstronne poznanie kraju.. Turystyka morska może być realizowana różnymi środkami transportu: jachtem, statkiem pasażerskim, statkiem pasażersko-towarowym..

Może być to więc np. turystyka górska piesza, narciarska, rowerowa czy kajakowa lub żeglarska.

Mimo niezaprzeczalnych walorów w skali całego ruchu turystycznego turystyka kwalifikowana zajmuje ilościowo niewiele miejsca, np. w porównaniu do ruchu wycieczkowego (2,2 - 2,5 mln.. Turystyka morska jest to rodzaj turystyki obejmujący wycieczki pełnomorskie, żeglugę przybrzeżną, żeglarstwo .1. podróże oraz wypoczynek turystów krajowych i zagranicznych statkami, promami i jachtami, przewozy turystyczne żeglugi przybrzeżnej,; rejsy żeglarskie morskie i przybrzeżne turystów krajowych.. należą: tramping turystyczny, trekking i survival, wspinaczka.. Termin "turystyka kwalifikowana" wywodzi się od: kwalifikacji osobowych, jakie posiąść musi turysta kwalifikowany;Rodzaje turystyki kwalifikowanej.. Wyróżnia się wiele form i rodzajów turystyki.. Jest to jeden z tych plusów, który sprawia, że turystyką może się zainteresować praktycznie każdy, bez względu na wiek oraz zakres zainteresowania.. uczestników w turystyce kwalifikowanej, natomiast w ruchu wycieczkowym .Turystyka kwalifikowana łączy w sobie wiele dziedzin działalności turystycznych, związanych z wędrowaniem w zróżnicowanym terminie, środowisku przyrodniczym.. znanych form turystyki przygodowej.. Turystyka kwalifikowana - to wspólne określenie rodzajów turystyki takich jak: piesza nizinna, piesza górska, narciarska, turystyka rowerowa, motorowa, kajakowa i żeglarska, jeździecka, nadane aby wyróżnić tę grupę spośród tradycyjnych rodzajów turystyki.Turystyka kwalifikowana najbardziej zbliża człowieka do przyrody i tym samym najskuteczniej regeneruje jego siły zarówno fizyczne jak i psychiczne.. Do najbardziej.. Turystyka piesza nizinna to najprostszy rodzaj turystyki - do jej uprawiania wystarczą wygodne buty, plecak i mapa.Pojęcie "turystyka morska" — zdaniem I. Tarskiego — obejmuje turystykę przybrzeżną oraz turystykę pełnomorską.. Natomiast, aby zrozumieć sens i istotę turystyki aktywnej należy przedstawić pokrótce historię jej powstania.Turystyka kwalifikowana.. Jej uprawianie wymaga specjalnego przygotowania zarówno fizycznego jak i psychicznego, trzeba być zahartowanym na wszelkie trudy, trzeba posiadać umiejętności zachowania się w obiektach turystycznych ja i w środowisku naturalnym, oraz umiejętności posługiwania .Rozprawka o tym czym jest w ogóle turystyka, jakie są jej rodzaje i ile ma twarzy motocyklowa.. Formalna definicja turystyki mówi natomiast, że są to tylko te wyjazdy poza miejsce zamieszkania, które trwają dłużej .RODZAJE TURYSTYKI.. Zjawisko cechujące się ogromną dynamiką rozwoju, ale też kojarzone z przygodą.. I tak na przykład ze względu na ilości odwiedzanych miejscowości mamy turystykę wędrowna i pobytową.. Różnice pomiędzy poszczególnymi odmianami potrafią być ogromne.. Wszystko zależy od tego, jakie przyjmiemy kryterium jej podziału.. Uprawianie jej wymaga specjalnego przygotowania psychofizycznego, zahartowania na trudy, umiejętności zachowania się w środowisku naturalnym i w obiektach turystycznych, a w niektórych przypadkach potwierdzonej przez właściwe organizacje umiejętności posługiwania ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt