Do każdego zdania dobierz po dwie poprawne odpowiedzi

Pobierz

Rysunek poziomicowy przedstawia A. dolinę.. D) murowanym, zabytkowym kościołem przy drodze krajowej nr 1 (C2).Uwaga!. 2. płyty.. (zdjęcie w załączniku).. 1.Udział zatrudnionych w prywatnym sektorze przemysłu wzrósł.. Inwersją rzeźby terenu w stosunku do budowy geologicznej charakteryzuje się.. Organy władzy: A.. 1.dobrze dobrane cechy do każdego z bohaterów trzy cechy - 2 punkty dwie cechy - 1 punkt jedna cecha - 0 punktów 0-2 11a Dzielni bracia zasłużyli na nagrodę od króla.. W Afryce głównym hamulcem rozwojowym oprócz gruźlicy i malarii jest A. grypa B. AIDS C. czarna ospa D. analfabetyzm ||.. B. Zadanie 6.. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 60.Poziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.. Fotografia została wykonana z samolotu znajdującego się nad.. Do pola powierzchni całkowitej każdego pudełka dobierz długość jego krawędzi.. W Afryce dużą atrakcją dla zagranicznych inwestorów stanowią m.in. Na napisanie poziomu rozszerzonego maturzyści mieli 150 minut, czyli standardowe 2,5 godziny.. Odpowiedzi wybierz spośród podanych poniżej.. "Przyroda nie zna granic politycznych.. "Zawarta w komórce informacja genetyczna.. a) Określ, który typ smogu jest.. Afrykańska sawanna jest miejscem, w którym.. Allel odstających uszu człowieka jest.. Badanie DNA przeprowadzane w celu.. B. Minister Pracy i Polityki Społecznej ………..

Do każdego zdania dobierz po dwie poprawne odpowiedzi.

2.Efektywność wykorzystania surowców w przemyśle .− dwie poprawne odpowiedzi, uzyskasz za całe zadanie 2 punkty, − jedną poprawną odpowiedź, otrzymasz za całe zdanie 1 punkt, .. Do każdego wyrazu z tekstu I dobierz jeden wyraz, odpowiadający jego współczesnemu znaczeniu.Dokończ zdanie.. Matura z geografii 2016 poziom rozszerzony odbyła się 13 maja 2016 roku o godzinie 14:00. lub Król oddałPomocUcznia.pl » K8_Biologia.. 4 cm D .Zdania odnoszą do przemian, które zaszły w przemyśle Polski od początku lat 90. lub Uradowany król oddał braciom córki za żony.. Question from @Asia8011 - Szkoła podstawowa - Język niemieckiDo każdego pytania (1-8) dobierz właściwą odpowiedź (a-j).. (3 pkt) Najniższe roczne amplitudy temperatury powietrza występują na południowych krańcach kraju.a) Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy zdanie jest fałszywe.. A. ogromne zasoby surowców mineralnych B. ogromne powierzchnie gruntów o bardzo żyznych glebach C. potrzeby rozbudowy Infrastruktury w .Do każdego zdania dobierz po dwie.Do każdego pytania dobierz właściwą odpowiedź.. Następnie wybierz opcje najbardziej zbliżone do twoich zdań.1 pkt za dwie poprawne odpowiedzi Zadanie 3.. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu..

Ist deine Familie groß?Do każdego zdania dobierz po dwie poprawne odpowiedzi.

Rysunek przedstawia oświetlenie Ziemi w dniu równonocy …… W miejscu oznaczonym literą A jest dzień polarny.. Dwie konsekwencje zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej cechy.. Wykorzystaj informacje z rozdziału XII Konstytucji RP.. Wskazówka do zadania Opisane na rysunku wartości poziomic maleją w kierunku środka, co oznacza, że w tym kierunku teren opada.. Odpowiedź: A3Odp.. Minister Sprawiedliwości ……….Do każdej z cech położenia geograficznego Polski dobierz po jednej konsekwencji, które z tych cech wynikają.. B. za kilkadziesiąt minutZaznacz poprawne dokończenie zdania.. C) parkingiem przy drodze krajowej nr 78 (B2).. ), a następnie do każdej z nich dobierz odpowiednią reakcję.Do każdego pytania (1-8) dobierz właściwą odpowiedź (a-j).. Badanie wpływu ilości składników mineralnych.Do każdego akapitu dopasuj właściwy nagłówek A-D.. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 60.Do wymienionych organów władzy w Polsce dobierz zgodne z ich kompetencjami akty prawne.. A. góra Gniazdo, B. Góra Zamkowa, ponieważ wypukłej formie terenu odpowiada geologiczna struktura..

Dwie odpowiedzi podano dodatkowo.

D. pamiętaj o przeniesieniu rozwiązań tych zadań na kartę odpowiedzi.. 2. ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca.. B. kotlinę.. B) zaporą na Czarnej Przemszy (B2).. Matura z geografii 2013 poziom rozszerzony odbyła się w maju 2013 roku.. (0-1) Zadanie wykonaj na podstawie zdjęcia satelitarnego, na którym przedstawiono oświetloną i nieoświetloną promieniami słonecznymi część Europy i Afryki, wykonanego w wybranym dniu maja.. Zadanie 1.. P F 5.Pudełka mają kształt sześcianów.. Uwaga!. ……Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Zadanie 5.. Marszałka Sejmu Po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź; Zadanie 4.. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zamaluj inną odpowiedź, np. a.. We wskazane miejsca wpisz właściwe numery.. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.xx ogÓlnopolski konkurs historyczny im.majora marka gajewskiego "losy ŻoŁnierza i dzieje orĘŻa polskiego w latach .od cedyni do orszy" gimnazjum - zestaw zadaŃ - etap rejonowy str. 2 materiał źródłowy do zadania 3.. 2 stycznia 2021.. Wybraną odpowiedź zaznacz, np. gdy wybierzesz odpowiedź "A": a.. Dwie odpowiedzi podano dodatkowo.. (3pkt) Uzupełnij poniższe zdania dotyczące trybu wprowadzania zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej..

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

(4 pkt) Zapoznaj się z podanymi sytuacjami (6.1.. Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego zdania: 2.1.. Do każdego zdania dobierz po dwie poprawne odpowiedzi.. Na fotografii przedstawiono sytuację, w której w Warszawie A. kilkadziesiąt minut wcześniej rozpoczęła się noc, co jest następstwem 1. ruchu obrotowego Ziemi ze wschodu na zachód.. …… W miejscu oznaczonym literą E Słońce przez całą dobę znajduje się na horyzoncie.. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.. To jest siatka sześcianu.. Poprawne zdania to: Zdanie D:oba elektroskopy naelektryzowano ujemnie.. W niektórych zadaniach są podane dwie lub więcej odpowiedzi do wyboru.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią literę.. Minister Edukacji Narodowej ……….. za poprawne zbudowanie zdania - 1 punkt 0-1 11b Król oddał córki za żony uradowanym braciom.. XX wieku do czasów obecnych.. 9.Matura z geografii 2016 poziom rozszerzony - arkusz i odpowiedzi.. W Afryce głównym hamulcem rozwojowym oprócz gruźlicy i malarii jest A. grypa B. AIDS C. czarna ospa D. analfabetyzm ||.Po przeczytaniu zdań (2.1.- 2.5.). A) wzniesieniem Ostra Góra (D3).. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jedną z odpowiedzi 1-4.. A. Nein, hin und zurück.Dokończ zdanie - wybierz i zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1-4.. Dwie odpowiedzi podano dodatkowo.. Question from @Rusie - Szkoła podstawowa - Język niemieckiZaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.. 1. antykliny.. Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub literę F, gdy zdanie jest fałszywe.. TIP Zanim zapoznasz się z opcjami A-D, przeczytaj akapity i spróbuj streścić je jednym zdaniem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt