Cechy charakterystyczne epoki baroku

Pobierz

Należy traktować je jako umowne.. Ważna była pobożność, religijność oraz uczucia i odczuwanie piękna.. emocjonalność.. Dotyczyło to nawet prozaicznych czynności, którym nadawano teatralną oprawę.. Stad też wywodzi się jego nazwa.Cechy charakterystyczne sztuki baroku Barok, zarówno w warstwie światopoglądowej, jak i estetycznej, nie był bezpośrednim zaprzeczeniem zdobyczy Odrodzenia.. Przecież nie jest na próżno, że termin ten jest najczęściej tłumaczony jako "dziwaczny, podatny na nadmiar".Epoka baroku to także okres, w którym szczególnie interesowano się formami dramatycznymi, a to z kolei przyczyniło się do powstawania wielkich form wokalno‑instrumentalnych, takich jak: opera [wł. łac.], czyli utwór sceniczny, którego budowa jest skutkiem ścierania się dramatu, muzyki, tańca oraz scenicznej oprawy.1.. Barok nastąpił po renesansie i był nowym stylem w sztuce, literaturze, muzyce i architekturze.. W nauce mogę choćby wymienić osiągnięcia fizyka - Newtona, w filozofii przemiany, których dokonał Kartezjusz czy Leibniz, w malarstwie - dzieła flamandzkich mistrzów .Cechy charakterystyczne sztuki baroku.. Co jeszcze charakteryzuje barok?Choć polski barok zdominował przede wszystkim budownictwo sakralne, to starała się mu dorównać architektura świecka.. To jednak, co wyróżnia tę epokę, to skłonność do przepychu i epatowania bogactwem..

Charakterystyka sztuki baroku.

a) architektura.Przekrój podstawowych informacji na temat baroku w sztuce, kulturze i historii.. Rzeźba była włączana w konstrukcję większej całości na trzy sposoby.Cechą charakterystyczną świeckiej architektury barokowej jest jej różnorodność, będąca pochodną rozmaitych źródeł wzorców, z jakich czerpano, budując królewskie i magnackie rezydencje oraz szlacheckie dwory.Charakterystyczne cechy Każdy styl - gotyk, barok, rokoko, imperium jako późny klasycyzm - ma swój własny zestaw środków wyrazu.. Był totalnym przeciwieństwem tego, co działo się w architekturze i sztuce renesansu, za to chętnie czerpał z kultury antycznej.. Ranne zabiegi higieniczne i ubieranie odbywało sie w tłumnej obecności dworzan.Rzeźba była dla Baroku najbardziej charakterystyczną dziedziną sztuki.. Barok określano zepsuciem, brakiem dobrego smaku, a także brakiem gustu.. Nazwa wywodziDla baroku nie można wyznaczyć dokładnych dat początkowej i końcowej.. W Polsce epoka ta trwała od lat osiemdziesiątych XVI w. po początek wieku XVIII.. Ramy czasowe: W Europie od drugiej połowy XVI wieku do końca następnego stulecia.. Moda damska.Barok [życie codzienne] Cechą charakterystyczna epoki była sztuczność i przesada.. Barok dzieli się na: · Wczesny Barok (lata ok. ) · Barok D ojrzały (lata ok. ) · Schyłek Baroku (lata ok. ) 2..

Charakterystyka sztuki baroku: a) architektura.

Cechy charakterystyczne tego stylu to dynamizm, przepych, monumentalizm, nieregularność kształtów, wielość .Ogólne tendencje literackie Baroku (manieryzm, marinizm, konceptyzm, gongoryzm, préciosité, eufuizm) Pojęcie manieryzmu jako kierunku estetycznego odnosi się do całej epoki.. Ponad to barok uchodził za coś nowego i niezwykle rzadkiego.. Ważna była pobożność, religijność oraz uczucia i odczuwanie piękna.. Nastąpił przełom w nastawieniu człowieka do świata.. łączenie różnych elementów.. - marinizm (przede wszystkim forma), konceptualizm (oryginalny koncept), - kontrasty, antytezy, oksymorony, - wyliczenia, - zaskakująca puenta na końcu wiersza, - hiperbolizacja, anafory, - rozbudowana metaforyka, liczne epitety i porównania,Najważniejszymi cechami baroku są: bogactwo środków.. - olbrzymie (monumentalne) budowle na planie kwadratu lub prostokąta.Barok - jest to nazwa określająca epokę.. W artykule znajdziecie informacje o tym jak nazywała się każda epoka i kiedy trwała.. ruch.. Rzeźba barokowa jest wszechobecna.. Barok stał się okresem wybitnego upiększania ciała.. Nastąpił przełom w nastawieniu człowieka do świata.. Cechy stylu barokowego: typy budowli wzorowane dokładnie na renesansie, ale "ze zwiększonym efektem optycznym", duży rozmach budowli, monumentalizm, ciężkie proporcje, dynamika widziana w budynku, rzeźbie, malarstwie,Barok charakteryzował się przepychem, bogactwem barw i odcieni, bogatym zdobnictwem..

Modne były charakterystyczne muszki, czyli przyklejane pieprzyki.

Można ją podzielić na dwa nurty - o charakterze dekoracyjnym, będącą uzupełnieniem architektury, oraz na rzeźbę właściwą.. 1)Barok charakteryzował się przepychem, bogactwem barw i odcieni, bogatym zdobnictwem.. Dzieje się tak, ponieważ krańcami epoki nie są pojedyncze wydarzenia, a trwające w czasie zjawiska.. Wywodzi się ono ze sztuk plastycznych (O manieryzmie w sztuce czytaj więcej tutaj).Barok to kierunek w sztuce, który trwał od schyłku XVI do XVIII wieku.. Główne epitety nadające się do opisu baroku to "pompka" i "redundancja".. Zaburzenie zasady renesansowej harmonii dla harmonii pojętej jako synteza przeciwieństw oraz wprowadzenie efektownego ruchu wynikało z innowacyjnego przetworzenia tradycji .. Zaburzenie zasady renesansowej harmonii dla harmonii pojętej jako synteza przeciwieństw oraz wprowadzenie efektownego ruchu wynikało z innowacyjnego przetworzenia tradycji humanistycznej [8] .Głównymi cechami tego stylu są: - konceptyzm - niezwykłe pomysły, np.: porównanie zakochanego do trupa, przy czym ten drugi jest szczęśliwszy; - wymyślne metafory - - obfitość środków stylistycznych - cały wiersz może być czasami jedną metaforą, np.: "Do trupa"; - paradoks - coś sprzecznego z przyjętym mniemaniem, zwyczajem - hiperbolizowanie - wyolbrzymianie cierpień miłosnych; - alegorie - fortuna pokazywana jako piękna kobieta, która daje szczęście; miłość .Gatunki charakterystyczne dla epoki baroku Sonet - utwór poetycki, składający się z 14 wersów podzielonych na dwie strofy czterowierszowe oraz dwie trójwierszowe (tercyny), o ścisłym rozkładzie rymów, przy czym 8 pierwszych wersów zawiera na ogół część opisową lub narracyjną, natomiast 6 końcowych stanowi część refleksyjno-uogólniającą.Architektura barokowa miała więc cechy międzynarodowe wyraźniejsze niż inne dotychczasowe style..

Zestaw zawiera najważniejsze daty, definicje oraz charakterystyczne cechy sztuki.

Zarzuty inne wobec baroku to także porzucenie stylu klasycystycznego, i tworzenie i powstawanie nowych i innych form.. Barok, zarówno w warstwie światopoglądowej, jak i estetycznej, nie był bezpośrednim zaprzeczeniem zdobyczy Odrodzenia.. Po nauce z fiszkami, bogate nie będą tylko zdobienia bazyliki Watykańskiej, ale też Twoja wiedza o baroku.Cechy poetyki barokowej: - Jan Andrzej Morsztyn: ("Do trupa", "Niestatek", "Cuda miłości" i in.). oryginalność.. Rozwija się w tym czasie zarówno nauka, jak i sztuka.. Ich wspólną cechą był monumentalizm i silne oddziaływanie na emocje oglądających.Barok- epoka w dziejach ludzkości, Umowny czas trwania baroku to okres od połowy XVI do połowy XVIII wieku Cechy, Sztuka- bogactwo, przepych, dynamika, rzeźba- skośne podstawy figur, najczęściej występowały postacie z mitologii rzymskiej i greckiej Architektura barokowa-Kolejny, po renesansie, styl w architekturze nowożytnej nazywany jest barokiem.Charakterystyczną cechą muzyki barokowej jest kontrast pomiędzy wysokim a niskim rejestrem, a także silnie zarysowana podstawa harmoniczna w formie tzw. basso continuo (basu cyfrowanego lub generałbasu), realizowanego najczęściej na instrumencie umożliwiającym grę akordową, np. na klawesynie , organach , regale, lutni lub teorbie , oraz na instrumencie melodycznym, np. na violi da gamba , wiolonczeli , fagocie .Moda Baroku.. Trwał od drugiej połowy XVI wieku do ok. połowy XVIII wieku.Jego nazwa pochodzi od portugalskiego słowa barocco oznaczającego perłę o nieregularnym kształcie.. Przedstawia sztukę baroku: architekturę, malarstwo i rzeźbę (przykłady oraz cechy charakterystyczne), a także najsłynniejszych artystów tego okresu.Na koniec powtórek do matury, tuż przed egzaminem z języka polskiego podsuwamy Wam świetne zestawienie epok literackich..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt