Na podstawie opisów rozpoznaj rodzaje gleb wpisz obok opisów właściwe litery

Pobierz

Wyżyna Sandomierska.Konkurs geograficzny - etap szkolny 5 Zadanie 7.. Formacje roślinne Lp.. W zaznaczone miejsca wpisz właściwe litery odpowiadające danym glebom.. Gleba może zalegać od 3 cm do 3 m.29Na podstawie opisów rozpoznaj rodzaje gleb.. a) Wpisz obok każdego opisu formacji roślinnej jej nazwę.. Ma jedno duże pole firnowe i jeden długi jęzor lodowcowy.. Wpisz odpowiednie litery A-D w kwadratach obok wybranych numerów na mapie.. Na podstawie podanych współrzędnych geograficznychSkrajnych punktów Polski oblicz jej rozciągłość południkową.. Podaj ich nazwy.. B. Czarnoziem.. Opis Nazwa Litera na mapie oznaczająca obszar występowania 1.. Powstała na osadach rzecznych.. Gleby wykorzystywane są przez człowieka pod uprawę roślin.Zadanie 64.. B. Czarnoziem.. Wykorzystaj nazwy podane niżej.. Sprawdzane umiejętności, typowe odpowiedzi i uwagi do rozwiązań maturzystów.. Zadanie 8.. Wpisz obok każdego opisu: − numer, którym oznaczono na mapie zasięg występowania strefy roślinnej − literę oznaczającą fotografię, na której przedstawiono strefę roślinnąKomentarz do zadań z geografii 6 Opis zadań egzaminacyjnych.. Odznacza się bogatym poziomem próchnicznym i dużą żyznością .. 2 Należy do gleb o średniej żyzności.. Gleby w Polsce .. 1.przedstawiono na fotografiach A−C.. Zachodzi w nim proces wypłukiwania związków mineralnych i organicznych przez wody odpadowe .Główne typy gleb w Polsce i ich rozmieszczenie..

Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj rodzaje gleb.

Odznacza się małą zawartością próchnicy, dlatego należy do gleb mało żyznych.. a) Powstała na piaszczysto-żwirowym podłożu.. Silnie zakwaszone podłoże 5.. Gleba jest zewnętrzną warstwą litosfery (rozdrobnionej i przekształconej) powstałą ze skały macierzystej, poddanej działaniu klimatu, wody, rzeźby organizmów żywych i człowieka w odpowiednio długim czasie.. (1 pkt) Na podstawie podanych informacji odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy opisanych17.Rozpoznaj rodzaje ciał niebieskich na podstawie opisów.. Zadanie 1.. Właściwe litery wpisz w miejscu przeznaczonym na odpowiedź.. Wpisz w wyznaczonych miejscach nazwy wybrane spośród podanych.. Tworzą je liczne łańcuchy górskie, między którymi znajdują się zapadliskowe obniżenia, np. b) Dobierz do każdego z opisów właściwą literę, którą oznaczono przykład obszaru występowania danej formacji roślinnej.. Podaj ich nazwy.. Należy do gleb żyznych._____ 2.. A. Wydmy powstają z piasku naniesionego przez morze.. Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy jestNa podstawie zamieszczonych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne (niziny, wyżyny, góry) i podaj ich nazwy.. Wymień trzy najpowszechniejsze wyznania w Europie Uzupełnij opis wykresu, wpisując brakującą nazwę wyznania..

Wpisz obok opisów właściwe litery (A-E).

a) Rozpoznaj województwa oznaczone na mapie cyframi 1 i 2. czarne ziemie, czarnoziemy, rędziny, gleby brunatne, mady Pojezierze Kujawskie -.Rozpoznaj oceany na podstawie opisów, a następnie zapisz ich nazwy.. (2 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując obok każdej krainy geograficznej nazwę gleby przeważającej na jej obszarze.. Wymienionym krainom geograficznym przyporządkuj typy gleb występujące na znacznych obszarach danej krainy.. Gleba bielicowa.Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj poziomy glebowe, a następnie podaj ich nazwy?. Jastrzębia Góra (54°50'N, 18°18'E) szczyt Opołonek (49°N, 22°51'E) zakole Bugu koło Hrubieszowa (50°52'N, 24°09'E)Uzupełnij tabelę.. 0-2 p. Zaznacz na mapie typy wybrzeży, które przedstawiono na rysunkach w zadaniu 6.. W następnej kolejności na wydmie zaczynają rosnąć trawy.Na podstawie mapy konturowej z zadania 1. wykonaj polecenia.. Odznacza się małą zawartością próchnicy, dlatego należy do gleb mało żyznych.. 0-2 p. Poniższe zdania opisują wybrane cechy klimatu Europy.. a) Poziom glebowy o charakterystycznej jasnej barwie.. Należy do gleb żyznych._____ 2.. Jej barwa jest wynikiem procesu brunatnienia .3 Na podstawie opisów rozpoznaj rodzaje gleb.. Pod każdą z map przedstawiających obszary zamieszkiwane głównie przez wyznawców .. Na podstawie opisów rozpoznaj rodzaje gleb Wpisz obok opisów właściwe litery (A-E) 1 Wykształciła się bezpośrednio na skałach wapiennych i gipsowych..

Wpisz obok opisów właściwe litery (A-E) 1.

Nizina Szczecińska.. Dolina Śmierci, obszary pustynne, wyżyny porozcinane kanionami rzek.Na mapie oznaczono 10 spośród największych miast świata.. ………………………………………………………………………………Na podstawie powyższych opisów ustal, jaki rodzaj sukcesji przedstawiono i wpisz odpowiednią literę do tabeli poniżej.. Łatwe wypłukiwanie związków mineralnych 6.. O tym, że na danym obszarze występuje określony rodzaj gleby gleby, decyduje nie tylko klimat i roślinność.Ważną rolę w procesie glebotwórczym procesie glebotwórczym odgrywają też takie czynniki, jak: skała macierzysta, woda, zwierzęta i inne organizmy oraz rzeźba terenu i działalność człowieka.. Odznacza się małą zawartością próchnicy, dlatego należy do gleb mało żyznych.. Gleby: bielicowa, brunatna, czarnoziem, czerwonożółta gleba ferralitowa (laterytowa), kasztanowa, mada.Uzupełnij tabelę.. Opis Nazwa Litera na mapie oznaczająca obszar występowania 1.. Zadania od 1. do 10. wykonaj na podstawie załączonej mapy fragmentu Pobrzeża Kaszubskiego.. Podaj konsekwencję takiej rozciągłości.. Powstała na osadach rzecznych.. Wpisz obok opisów właściwe litery (A-E).. b) Dobierz do każdego z opisów właściwą literę, którą oznaczono przykład obszaru występowania danej formacji roślinnej.. Formacja trawiasta.1.. Formacje roślinne Lp..

Gleba bielicowa.11Na podstawie opisów rozpoznaj rodzaje gleb.

Wpisz obok nazw tych miast odpowiednie liczby.. Na nowo usypanej wydmie początkowo nie dostrzegamy organizmów żywych, jednak z czasem zaczynają pojawiać się organizmy pionierskie, czyli porosty.. Powstała na piaszczysto-żwirowym podłożu.. Zadanie 57*.. Ciągną się wzdłuż wybrzeży Oceanu Spokojnego.. Formacja trawiasta.Na podstawie opisów rozpoznaj typy lodowców górskich, a następnie zapisz ich nazwy.. a) Napisz, która z grup krajów oznaczonych na mapie sygnaturami: A, B, C nie należy do rodziny językówWpisz obok każdej z wymienionych krain geograficznych nazwę dominującego typu gleby, który sprzyja rozwojowi rolnictwa na jej obszarze.. ……………………………………….………………………Na podstawie rysunku i własnej wiedzy uzupełnij tabelę, wpisując obok każdego opisu nazwę gleby i literę, którą oznaczono jej profil.. (2 pkt) Na mapie przedstawiono rozmieszczenie wybranych rodzin i grup językowych w Europie.. a) Wpisz obok każdego opisu formacji roślinnej jej nazwę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt